Het is belangrijk dat kinderen in aanraking komen met dansen, acteren en zingen

Over onze foundation

Het is belangrijk dat kinderen in aanraking komen met dansen, acteren en zingen. Kinderen leren hierdoor hun emoties te uiten en daarnaast geeft het meer zelfvertrouwen en is het de basis van de algemene gezondheid en ontwikkeling. Daarom willen wij dat Lucia Marthas Institute for Performing Arts voor iedereen toegankelijk is. Helaas is het niet altijd vanzelfsprekend dat er binnen een gezin voldoende budget beschikbaar is om alle kinderen te laten kennismaken met sport en kunst. Voor deze gezinnen zijn wij dit fonds gestart.

Wij ondersteunen individuele talenten van het Hbo, Mbo, Vooropleiding en de Recreatie afdeling van Lucia Marthas Institute for Performing Arts.

Om de leerlingen en studenten een goede start in het werkveld te geven en zich te kunnen onderscheiden in dit werkveld draagt de foundation o.a. bij aan de verrijking van het opleidingsaanbod. Bijvoorbeeld door gastdocenten en choreografen voor workshops naar Nederland te halen of internationale uitwisselingen van studenten. Daarnaast ondersteunt de Foundation individuele talenten met bijvoorbeeld (een deel van) het lesgeld, de reiskosten en/of de aanschaf van danskleding en schoenen.


ANBI

Marthas Talent Foundation is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat een donatie aan de Marthas Talent Foundation fiscaal aftrekbaar is. Dit geldt voor eenmalige giften, periodieke giften en nalatenschappen.

Naam: Stichting Marthas Talent Foundation
RSIN/Fiscaal nummer: 854089251
KvK nummer: 
60854952
IBAN: NL 58 ABNA 0419 8019 36
BIC: ABNANL2A

Overige functies bestuursleden

Drs. Bert de Groot

Directeur/eigenaar van Bert de Groot Beheer BV en voorzitter stichting Fundatie De Groot Roodhorst.

Drs. Gioia Smid

Directeur van Fiep Amsterdam B.V. die het oeuvre van illustratrice Fiep Westendorp beheert en exploiteert. Tevens is zij secretaris van de Fiep Westendorp Foundation. Deze foundation ondersteunt projecten voor kinderen die het slecht hebben getroffen en jonge illustratoren.

Dhr. Adriaan Theeuwes

Oprichter Daan Theeuwes Centrum voor Intensieve Neurorevalidatie
Bestuurder Stichting Erik Scherder Huizen
Bestuur Daan Theeuwes Fonds
Voorzitter Raad van Commissarissen Samen Leren Leven (jeugdzorg)
Lid Programmacommissie Fonds Nuts Ohra (FNO)
Commissaris sCompany (Hogeschool Utrecht)

Ambassadeur en bestuur

  • Lucia Marthas, ambassadeur
  • Bert de Groot, voorzitter
  • Gioia Smid, bestuurslid
  • Gerard Stroomer, penningmeester
  • Adriaan Theeuwes, bestuurslid

Integriteitsbeleid

Marthas Talent Foundation hanteert en respecteert het integriteitsbeleid MTF. Hieronder kunt u dit beleid nalezen.

Jaarverslagen

Marthas Talent Foundation is opgericht in 2014. Hieronder vindt u de verkorte jaarverslagen van 2020-2021, 2021-2022 en 2022-2023

ANBI

Marthas Talent Foundation is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat een donatie aan de Marthas Talent Foundation fiscaal aftrekbaar is.

Beleidsplan

De Marthas Talent Foundation werft fondsen om alle talentvolle kinderen en jongeren de kans te geven een volwaardige opleiding te volgen aan het Lucia Marthas Institute for Performing Arts (LMIPA). Immers sommige kinderen en jongeren dreigen tussen wal en schip te geraken omdat zij of hun ouders over onvoldoende middelen beschikken een opleiding te volgen.