Alle beetjes helpen om onze missie te volbrengen: Gelijke kansen voor ieder talent!

Steun Marthas Talent Foundation en geef talent een kans! Met uw steun kunnen wij ieder talent de kans geven een opleiding bij Lucia Marthas Institute for Performing Arts te volgen en hun talent optimaal te ontwikkelen.

Donaties zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de belasting. Dit geldt zowel voor eenmalige giften en periodieke giften, als voor nalatenschappen. U kunt uw bijdrage overmaken op IBAN NL 58 ABNA 0419 8019 36  ten name van Marthas Talent Foundation te Amsterdam. U kunt ook eenvoudig doneren door gebruik te maken van de doneerknop.


Nalatenschap belastingvrij

U kunt ons talent blijven steunen door (een deel van) uw nalatenschap naar Marthas Talent Foundation te laten gaan. Als iemand iets erft als erfgenaam of legetaris, wordt daarover belasting geheven. Dit heet erfbelasting. Goede doelen zoals Marthas Talent Foundation (met ANBI status) hoeven geen belasting te betalen over een erfdeel of legaat en zijn daarmee dus vrijgesteld van erfbelasting. U houdt zeggenschap over uw nalatenschap door uw wensen alvast vast te leggen via een testament dat door een notaris is opgemaakt.


Donateurs 2023

Doneren

Dankzij uw steun kunnen kinderen en jongeren uit gezinnen die het minder breed hebben toch een opleiding volgen en hun talent ontwikkelen.

ANBI

Marthas Talent Foundation is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat een donatie aan de Marthas Talent Foundation fiscaal aftrekbaar is.