Steun aanvragen

Aanvraagvoorwaarden

Aanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend door (ouders van) leerlingen van de vooropleidingen of mbo, studenten van het hbo, en docenten of medewerkers verbonden aan LMIPA.

De Foundation springt alleen bij als er geen andere mogelijkheden zijn. Daarom vragen wij de indiener van een steunaanvraag voor een leerling tot 18 jaar eerst een aanvraag te doen bij het Jeugdcultuurfonds (Amsterdam) Jeugdfondssportencultuur (landelijk) of Stichting Leergeld in de eigen gemeente.

Bij afwijzing of wanneer de toegezegde bijdrage ontoereikend is, kan een aanvraag bij de Foundation ingediend worden. Vermeld het resultaat van de aanvraag bij het Jeugdcultuurfonds of Stichting Leergeld in de aanvraag. Voor leerlingen uit gemeenten waar deze fondsen niet bestaan, geldt deze voorwaarde uiteraard niet.

Leerlingen van de mbo-opleiding aan het Noorderpoort College dienen zich eerst te wenden tot hetHindrik Schollemafonds. Vermeld het besluit van dit fonds in de aanvraag.